Kredittkort uten inntekt

Det fine med kredittkort er at de fleste kan få det. Til forskjell fra f.eks. forbrukslån er det ikke store krav som stilles til inntekten din før du kan få innvilget en kredittkortsøknad. Du må imidlertid kunne vise til en eller annen form for inntekt, men det du kanskje ikke er klar over er at både studentlån og ytelser fra NAV normalt aksepteres som inntekt i forbindelse med søknad om kredittkort.

Kredittkort for deg som har studielån som eneste inntekt

Er du student er sjansen stor for at du ikke har noen inntekt bortsett fra studielån og studiestipend fra Statens Lånekasse. De fleste banker og andre kredittkorttilbydere aksepterer imidlertid dette som inntekt. Banker har gjerne egne studentpakker der både brukskonto/debitkort og kredittkort inngår i pakken. Dette får også studenter som kun har studielån innvilget, selv om kredittgrensen man får innvilget vanligvis er lav (5000 kroner til 10000 kroner). Har du i tillegg en deltidsjobb ved siden av, øker sjansene for å få innvilget en høyere kredittgrense.

Har du studielån som eneste inntekt er dørene altså åpne for deg dersom du ønsker et kredittkort ved siden av. For studenter kan kredittkort være en kjærkommen kilde til litt ekstra penger i trange tider. Husk imidlertid at kredittkort er dyr kreditt, og du bør alltid sørge for at du har en plan for å få tilbakebetalt pengene du har lånt før rentene begynner å løpe.

Kredittkort for deg med ytelser fra NAV

Dersom du av ulike grunner ikke får deg arbeid, er det vanlig at du får en eller annen ytelse fra NAV. Dette kan være dagpenger, uføretrygd, uførepensjon o.l. De fleste kredittkorttilbydere aksepterer slike ytelser som inntekt, og du vil normalt få innvilget kredittkortsøknaden din dersom du oppgir slike ytelser som inntekt i søknaden. Du kan imidlertid ikke regne med å få innvilget en høy kredittgrense, men dersom du ikke har en fast jobb er det nok neppe lurt at du har en høy kredittgrense i utgangspunktet.

Husk at kreditten skal tilbakebetales, så sørg alltid for at du har en plan om hvordan du skal betale kredittkortfakturaen ved forfall. Gjør du ikke det begynner høye renter å løpe på kredittkortgjelden din.